Camp Info

Lituanica Birds stovykla kiekvienais metais įsikuria Black Rock City nuo 2011 m. Lietuviškoje „Lithuanica Birds“ stovykloje kasmet kartu buriasi iki 40 (+ 1) dalyvių. Gyventojams stovykloje užtikrinamas maistas, geriamas vanduo bei vidudienio paguoda – šešėlis. Stovykloje įrengiama lauko virtuvė, dušas, daiktų laikymo sistema, įkuriamas palapinių miestelis. Taip pat stovyklos gyventojus džiugina muzika, naktinis apšvietimas, poilsio zona. Yra pakankamas dviračių parkas. Nauji stovyklos gyventojai pirmiausia pildo anketą. Kuomet nusprendžiame keliauti kartu, kviečiami susitikti, motyvuoti savo apsisprendimą važiuoti su mumis ir papasakoti kaip yra pasiruošę prisidėti prie stovyklos bendruomenės.  Visi stovyklos gyventojai aktyviai įsitraukia, kuriant, statant, palaikant stovyklos gyvenimą. Pvz, gaminant maistą, palaikant tvarką, užtikrinant ledo atsargas, organizuojant renginius ir t.t. Stovykla turi neformalią valdymo struktūrą, veiklą organizuoja komandomis (infrastruktūra, įranga, menas/kultūra, maistas), kurias veda komandų vadovai, turime stovyklos tarybą, kuri priima esminius klausimus, užtikriną komunikaciją bei stovyklos veiklą. Stovyklos taisyklės:

  • Kiekvienas įsipareigoja “budėti” ir dalyvauti vienoje iš stovyklos komandų;
  • Visi stovyklos dalyvai moka stovyklos mokestį;
  • Kiekvienas stovyklos gyventojas atsako, pasirūpina savo sveikata (geria pakankamai vandens, saugosi nuo saulės spindulių, valgo);
  • Kiekvienas stovyklos gyventojas įsipareigoja laikytis bendrų BM principų